Energie en Balans
 

Bewegingsagogie

Als bewegingsagoog stimuleer ik ouderen individueel (of in groepsverband) om te bewegen. Dit doe ik door het opstellen van een uitgebreid sport- en bewegingsplan per individuele cliënt. Door sport en bewegen te integreren in zorgplannen van zorginstellingen worden resultaten geborgd.

Het beweegaanbod is in eerste instantie gericht op de cliënten van de locatie van de zorginstelling zelf. Maar het is ook geschikt voor zelfstandig wonende ouderen in de wijken waar de zorginstelling is gehuisvest.