ашигт малтмалын эрх

2019-7-19 · Төрийн захиргааны байгууллага дараах эрх, үүрэгтэй байна: 9.1.1. энэхүү журмын 8.1.3-т заасан хүсэлтийг хүлээн авч Ашигт малтмалын тухай хуулийн 11.1.23-д заасан дүгнэлтийг ажлын 10 хоногт багтаан ...

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ЛИЦЕНЗ …

2014-10-25 · 4.4.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 3, 4-р бүлэгт заасан лицензийн төлбөр төлөх болон байгаль орчныг хамгаалах тухай лиценз эзэмшигчийн үүргийг тухайн талбайд шилжүүлэн авч залгамжлан заагдсан үүрэг, хариуцлагыг хүлээнэ.

Дугаржав Ренчиндорж: АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ...

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тухай ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, барьцаалах, шилжүүлэх, цуцлах …

МОНГОЛ УЛСЫН АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ ...

Иймд бид 2012 онд бүрэн эрх нь хэрэгжиж эхэлсэн Парламентаас 2013 оноос хойш оруулсан Ашигт малтмалын тухай хуулийн нэмэлт, өөрчлөлтүүдийн зарим онцлог зохицуулалтыг энэхүү нийтлэлээрээ хөндөхийг хичээлээ.

Үе шат Ашигт малтмалын хайгуул

2021-4-2 · Үе шат 1: Ашигт малтмалын хайгуул Орон нутгийн иргэд асуулт тавьж, санаа зовж буй асуудлуудаа гарган ирж, хайгуулын үйл явц болоод түүний үе шат,

АШИГТ МАЛТМАЛЫН АШИГЛАЛТЫН ТУСГАЙ ...

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дүгээр зүйлд зааснаар Ашиглалтын Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь хуульд заасны …

"ТАЙЛАНГИЙН МАЯГТ БАТЛАХ ТУХАЙ"

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН АГЕНТЛАГИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 8 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 8.4, АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 47 ДУГААР ЗҮЙЛИЙН 47.11 ДЭХ ЗААЛТЫГ ТУС ТУС ҮНДЭСЛЭН ТУШААХ НЬ:

ДАГАЛДАХ ЭЛЕМЕНТЭД АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ ...

2021-7-22 · АМНАТ-тэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын талаар 2.1. Монгол Улсын Үндсэн хууль 2.2. Газрын хэвлийн тухай 2.3. Ашигт малтмалын тухай хууль болон АМНАТ-тай …

2020-2021 оны судалгаа, тайлангууд

2021-7-23 · I. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр (АМНАТ) сэдвээр дараах судалгаа, тайлан, илтгэлийг боловсрууллаа ... орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнд олон нийтийн оролцоог хангах эрх ...

Монголбанк, түүнээс эрх олгосон арилжааны банкинд алт тушаасан этгээдээс бусад этгээд нь худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалд ногдох тухайн сарын ашигт малтмалын нөөц ашигласны ...

1.2.3. "үүсмэл орд ашиглах тусгай зөвшөөрөл" гэж Ашигт малтмалын тухай хуулийн 4.1.28-д заасан үйл ажиллагааг эрхлэхээр эрх бүхий байгууллагаас олгосон албан ёсны баримт бичгийг;

Монголбанк, түүнээс эрх олгосон арилжааны банкинд алт тушаасан этгээдээс бусад этгээд нь худалдсан, худалдахаар ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалд ногдох …

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг баталсан маягтын дагуу аймаг, нийслэлийн Засаг даргад гаргах …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ...

Тус хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.11-д "Энэ хуулийн 8.2-т заасан орлогыг тухайн эрх эзэмшигч, түүний эцсийн эзэмшигчийн шилжүүлсэн хувьцаа, хувь оролцооноос тухайн ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн хувьцаанд ...

Эрх баригчид Ашигт малтмалын тухай хуулийг ...

Эрх баригчид Ашигт малтмалын тухай хуулийг гацааснаас болж, алт тушаалт эрс буурсан Ашигт малтмалын тухай хууль байгаа. Энэ хуулийг хэлэлцэх асуудлын тухайд эрэх баригчид өөрсдөө их ...

Ашигт малтмалын нөөцийг бүртгэх тухай тушаал ...

2021-8-30 · Ашигт малтмалын нөөцийг бүртгэх тухай тушаал. 2021-08-31. Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.4 дэх ...

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ (Шинэчилсэн найруулга)

2017-8-7 · Ашигт малтмалын салбар дахь төрийн зохицуулалт 8 дугаар зүйл. Улсын Их Хурлын бүрэн эрх 8.1.Ашигт малтмалын асуудлаар Улсын Их Хурал дараахь бүрэн эрхийг …

Дугаржав Ренчиндорж: АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ...

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн тухай ойлголт, эрх зүйн зохицуулалт, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, барьцаалах, шилжүүлэх, цуцлах, дуусгавар болгох, ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийн эрх зүйн ...

Ашигт малтмалын хуулийг нийгэм хүлээж байна ...

2010-12-24 · Ашигт малтмалын тухай хууль нь дан ганц ашигт малтмалын эрх зүйн зохицуулалтыг хангах ёстой гэвэл эндүүрэл. Эрх зүй гэдэг өргөн агуулгатай.

Хүрэлбаатарын Чинбат: Ашигт малтмалын хайх ...

Ашигт малтмалын эрх зүйд өмч, хөрөнгө болон хайх, ашиглах эрх болох ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг худалдах, шилжүүлэх, барьцаалах гэх мэт тодорхой хувийн эрх зүйн харилцаанууд гарч ирдэг ч Монгол улсын хувьд ...

Хууль эрх зүй – "Эрдэнэс Метан" ХХК

ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ЭРХ ЗҮЙН АКТУУД Батлагдсан огноо Батласан субьект ХУУЛЬ Газрын Тосны тухай хууль Улсын Их Хурал Ашигт малтмалын тухай хууль 2006.07.08 Улсын Их Хурал Компанийн тухай хууль 2011.10.16

тусгай зөвшөөрөл

2016-2-3 · Ашигт малтмалын тухай хуулийн 49 дүгээр зүйлийн 49.1 дүгээр зүйлд зааснаар Ашиглалтын Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хуулийн этгээд нь хуульд заасны дагуу нэгдэх, н…

МОНГОЛ УЛСАД АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ БОДОЖ ...

2020-9-30 · МОНГОЛ УЛСАД АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ БОДОЖ, БҮРТГЭЖ, БАЛАНС ХИЙЖ ИРСЭН ТҮҮХ БА ОЛОН УЛСЫН НӨӨЦ, БАЯЛГИЙН АНГИЛЛЫН АНАЛИЗ номын нээлт боллоо Монгол улсад геологи, уул уурхайн салбар үүсч хөгжөөд 100 гаруй жил болж байгаа ...

4.1.12."түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч" гэж энэ хуулийн дагуу ашигт малтмал хайх, ашиглах эрх авсан хуулийн этгээдийг;

Хүрэлбаатарын Чинбат: Ашигт малтмалын хайх ...

2019-10-31 · Ашигт малтмалын эрх зүйд өмч, хөрөнгө болон хайх, ашиглах эрх болох ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг худалдах, шилжүүлэх, барьцаалах гэх мэт тодорхой хувийн эрх зүйн харилцаанууд гарч ирдэг ч Монгол улсын хувьд ...

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай ...

2017-9-19 · Өргөдөл гаргах – Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул хийх хүсэлтэй хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгжүүд өргөдлөө Нийслэлийн Засаг …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ХАЙГУУЛЫН ЛИЦЕНЗ …

2014-10-25 · 4.4.Ашигт малтмалын тухай хуулийн 3, 4-р бүлэгт заасан лицензийн төлбөр төлөх болон байгаль орчныг хамгаалах тухай лиценз эзэмшигчийн үүргийг тухайн талбайд …

БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛДВЭРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА ...

2018-6-15 · ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХ, ҮҮРЭГ 6.1. Ашигт малтмалын тухай хуулийн 10.1.11 дүгээр заалтын дагуу Уурхай, уулын болон баяжуулах үйлдвэрийг хүлээн авах журмыг баримтлан Улсын комисс томилох; 6.2.

Ашигт малтмалын нөөцийг бүртгэх тухай тушаал ...

2021-3-17 · Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.4 дэх хэсэг, Эрдэс Баялгийн Мэргэжлийн Зөвлөлийн дүгнэлтийг үндэслэн Үндэсний Геологийн ...

Алтны татварын эрх зүйн зохицуулалт ...

2019-1-2 · Мөн Ашигт малтмалын тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 3.2-т зааснаар бол Монголбанк түүнээс эрх олгосон банканд худалдсан алтнаас бусад ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн доод хэмжээ нь ...

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

2019-7-17 · 6.1.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа …

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ГАЗАР Кадастрын Хэлтэс

2017-1-9 · Ашигт малтмалын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.1, 19.1.2 дэх хэсэгт заасны дагуу өргөдлийг хүлээн авч УУККС-д бүртгэнэ. Товьёолон хяналтын хуудас нээнэ. УУККС-д бүртгэлийг шалгана.

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГАЗРЫН …

2018-6-21 · 1. АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ГАЗРЫН ЭРХ ШИЛЖҮҮЛСНИЙ ОРЛОГОД АЛБАН ТАТВАР НОГДУУЛАХ АРГАЧЛАЛ (ПРАКТИК ХЭРЭГЖИЛТ) Бэлтгэсэн: Э.Эрдэнэцэцэг Ц.Мөнхзул …

Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл шилжүүлэх бол...

Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг шилжүүлэх тухай хийсэн гэрээний нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар 4. Шилжүүлэх гэж байгаа ашигт малтмалын …

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

2019-7-17 · 6.1.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа явуулж байгаа, Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн этгээдэд олгоно.

Ашигт малтмалын нөөцийг бүртгэх тухай тушаал ...

2021-3-17 · Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.4, Ашигт малтмалын тухай хуулийн 48 дугаар зүйлийн 48.4 дэх хэсэг, Эрдэс Баялгийн …